เทศกาล ประเพณี » งานวันเกษตรปราจีนบุรี ครั้งที่ 54 วันที่11 – 20 พฤษภาคม 2561

งานวันเกษตรปราจีนบุรี ครั้งที่ 54 วันที่11 – 20 พฤษภาคม 2561

14 พฤษภาคม 2018
525   0

เริ่มแล้ว….งานวันเกษตรปราจีนบุรี ครั้งที่ 54

11 – 20 พฤษภาคม 2561

บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5

หน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

***วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2561 ***

กำหนดเปิดงาน ตั้งแต่เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป