ที่เที่ยว » ดินแดนหิ่งห้อย จ.ปราจีนบุรี

ดินแดนหิ่งห้อย จ.ปราจีนบุรี

9 กันยายน 2018
586   0

ในภาพอาจจะมี กลางคืน, ต้นไม้, ต้นพืช, ท้องฟ้า, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ

ดินแดนหิ่งห้อย ตั้งอยู่ในกรมทหารปืนใหญ่ที่ 2 รักษาพระองค์ฯ เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

เปิดให้เข้าชมฟรี ช่วงเวลา 18.30 – 21.00 น. ในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคมที่เป็นช่วงหน้าฝน

แต่การเข้าไปดูหิ่งห้อยก็ต้องเคารพกฎอย่างเคร่งครัด เช่น ห้ามทายากันยุง สเปรย์กันยุง หรือน้ำหอมใด ๆ

เข้าไปในบริเวณที่มีหิ่งห้อย เพราะอาจทำให้หิ่งห้อยลดจำนวนลงอย่างรวดเร็ว ห้ามฉายไฟฉาย

หรือใช้แสงไฟรบกวนคนอื่นที่กำลังชมหิ่งห้อย ห้ามเปิดไฟรถวิ่งในเส้นทางด้านข้างป่าหิ่งห้อย

หรือไฟรถส่องเข้าไปในพื้นที่ป่าหิ่งห้อย เพราะเป็นการรบกวนหิ่งห้อยและนักท่องเที่ยวคนอื่น

https://www.facebook.com/fireflyprachin/